Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Igénylés és telepítés folyamata Budapest közigazgatási területén


Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a 2018. május 1-jétől beadott locsolási vízmérő telepítésére vonatkozó igények esetében az ügyfeleinkre háruló adminisztrációs és anyagi terhek csökkentése érdekében társaságunk a korábban szükséges belső vízhálózati terv elkészíttetésétől és benyújtásától eltekint.

A jövőben új locsolási vízmérő igénylése esetén a műszaki terv helyett csak a Felhasználói nyilatkozat és vázlatrajz locsolási vízmérő szereléséről elnevezésű nyomtatványt szükséges beadni a mérő felszerelését követően, amelyen szerepeltetni kell:

 • egy vázlatrajzot a megvalósított vízhálózatról, amely tartalmazza a bekötési mérőt és a locsolási vízmérő elhelyezését,
 • valamint egy nyilatkozatot arról, hogy a  beszerelés a társaságunk által kiadott tájékoztató anyagban foglaltak szerint történt meg.

A locsolási vízmérő telepítésének 2018. május 1-jétől érvényes folyamatáról Budapest közigazgatási területére vonatkozóan részletesen itt olvashatnak. A locsolási vízmérő beépítésének általános követelményeiről itt tájékozódhatnak.


A locsolási vízmérő igénylésének, telepítésének folyamata 2018. április 30-ig - Budapest közigazgatási területén

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet lehetőség biztosít arra, hogy házi ivóvízvezeték-hálózaton – a szolgáltatók és a felhasználó írásbeli megállapodása alapján – a locsolásra használt víz mennyiségét az e célra telepített mellékvízmérőn elkülönítetten mérjék.

A locsolási vízmérő felszereltetésére a fővízmérővel, illetve a lakás-mellékvízmérővel rendelkező felhasználóknak is lehetőségük van.

Ne feledje, hogy a locsolás során felmerülő közüzemi költségei csökkentésére a locsolási vízmérő beszereltetése helyett választhatja a május 1-jétől szeptember végéig érvényes 10 százalékos átalánydíjas kedvezményt szennyvízelvezetés vagy a szennyvízszállítás díjából. A két kedvezmény közül szabadon választhat, egyidejűleg azonban csak az egyik vehető igénybe.

A locsolási vízmérőn mért vízmennyiséget a szennyvízelvezetés, illetve szennyvízelszállítás díjának meghatározásakor nem veszik figyelembe, ha az ingatlan tulajdonosa ezzel egyidejűleg nem él a május 1-jétől szeptember végéig érvényes 10%-os átalánydíjas locsolási kedvezménnyel. A locsolási vízmérő telepítésének előfeltételei:

 • A felhasználónak és – ha személyük eltér – a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak is, legkésőbb a telepítéshez szükséges szolgáltatói hozzájárulás megadása előtt rendelkeznie kell a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött, érvényes, írásos ivóvíz-szolgáltatási szerződéssel.
 • A telepítési kérelem benyújtásakor a felhasználónak szennyvízelvezetési vagy szennyvízszállítási, illetve vízdíj hátraléka nem lehet.
 • A felhasználónak a kérelem benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a vízmérő felszerelését követően, annak leszereléséig a 10%-os locsolási kedvezményt nem veszi igénybe.

Ön a locsolási vízmérő kiépítésére bármely, megfelelő jogosultsággal rendelkező szakembert vagy vállalkozást felkérhet, de a kiválasztás során legyen körültekintő! Mielőtt döntene, kivel tervezteti, szerelteti locsolási vízmérőjét, kérjen több helyről árajánlatot a tervezés és kivitelezés díjairól, és válassza az Önnek leginkább megfelelő megoldást!

A locsolási vízmérő telepítéséhez szükséges igénybejelentő adatlap csatornázott ingatlan esetén a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM Zrt.), csatornázatlan ingatlan esetén a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV Kft.), a műszaki megvalósításhoz szükséges terveket kísérő nyomtatvány a Fővárosi Vízművek Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban szerezhető be, vagy letölthető innen.

Amennyiben a felhasználónak a Díjbeszedő Holding Zrt. vezeti a számláját, úgy az ügyintézés folyamán igazolnia kell a szolgáltatók felé, hogy nincs szennyvízelvezetési vagy szennyvízelszállítási, illetve vízdíj hátraléka.

A locsolási vízmérő ügyintézésének menete csatornázott, valamint csatornázatlan ingatlan esetén:

1. A kitöltött igénybejelentő adatlappal csatornázott ingatlan esetén az FCSM Zrt., csatornázatlan ingatlan esetén az FTSZV Kft. ügyfélszolgálati irodáját kell felkeresnie, ahol előkészítik, és részlegesen kitöltve átadják a megállapodás-tervezetet az ügyfélnek.

2. Ezt követően a Fővárosi Vízművek ügyfélszolgálati irodáján az alábbi dokumentumokat kell leadni:

 • megállapodás-tervezet,
 • a tervezői jogosultsággal rendelkező személy által elkészített tervrajz (2 példányban),
 • tervkísérő nyomtatvány (Igénybejelentő locsolási vízmérő szerelés terv jóváhagyásához),
 • műszaki leírás, amely tartalmazza a kérelmező, a tervező és a kivitelező azonosításra alkalmas adatait, és a beépíteni kívánt mérőberendezés típusát, főbb jellemzőit.

3. Amennyiben a locsolási vízmérő telepítésének nincs akadálya, a Fővárosi Vízművek Zrt. kiadja a szolgáltatói hozzájárulást. A tervek elfogadása esetén tervjóváhagyási díj fizetendő.

4. Az engedély birtokában a felhasználó a jóváhagyott terveknek és a honlapunkon található műszaki követelményeknek és ajánlásoknak megfelelően felszereltetheti a locsolási vízmérőt. Felszerelést az a személy vagy szervezet végezhet, aki a jogszabályban előírt feltételek szerint tervezőként, kivitelezőként azonosítható, aki lehet a társaságunk által minősített vállalkozó is.

5. Amennyiben Ön nem társaságunkkal vagy a társaságunk által minősített vállalkozók valamelyikével végezteti el a locsolási vízmérő szerelését, a mérő üzembe helyezését és a biztonsági záróelem felhelyezését külön kell igényelnie társaságunktól a Vízvonal 06 1 247 7777 telefonszámán, a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen vagy személyes ügyfélszolgálatainkon. Ezt követően munkatársunk időpont-egyeztetés céljából a megadott telefonszámon felkeresi Önt.

A locsolási vízmérők társaságunk által végzett üzembe helyezésének díja fogyasztási helyenként itt érhető el. A locsolási vízmérő nyilvántartásba vételének feltétele a kiszámlázott üzembe helyezési díj befizetése.

Szabálytalan kivitelezés vagy a megrendelő (ügyfél) hibájából meghiúsult üzembe helyezés esetén fizetendő díjat ide kattintva tekintheti meg.

Abban az esetben, ha a mérőszerelést minősített vállalkozó végezte, a szerelést követően a vállalkozó az üzembe helyezést is elvégzi. A minősített vállalkozó által végzett üzembe helyezés adminisztrációs díja itt érhető el, melyet – a korábbi gyakorlattól eltérően – a Fővárosi Vízművek felé kell megfizetni. A díjat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja számlázza ki.

A sikeres üzembe helyezés feltételei:

 • az átadásra kerülő vízmérő hiteles legyen [hitelessége a hitelesítés évétől – nem pedig a felszereléstől – számított nyolcadik év végén jár le (127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet)];
 • a kivitelezés a Fővárosi Vízművek Zrt. által jóváhagyott gépészeti terveknek és a mindenkori, lakás-mellékvízmérők/locsolási vízmérők beépítési műszaki követelményeinek és ajánlásainak megfelelően legyen elvégezve;
 • az üzembe helyezés  időpontjára a vízmérőt és az oldható kötést a zárógyűrű felhelyezése céljából hozzáférhetővé kell tenni.

6. Az üzembe helyezés és kiszámlázott díj befizetését követően a Fővárosi Vízművek Zrt. a locsolási vízmérőt az üzembe helyezés dátumával és az átvételkor leolvasott mérőállással nyilvántartásába veszi.

7. A közszolgáltatók által is aláírt Megállapodást csatornázott ingatlan esetén az FCSM Zrt., csatornázatlan ingatlan esetén az FTSZV Kft. juttatja el a felhasználó számára.

A locsolási vízmérő leolvasása a fővízmérővel, vagy a lakás-mellékvízmérővel azonos ciklusban esedékes. A Díjbeszedő Holding Zrt. által végzett leolvasásért és számlázásért lakossági és nem lakossági elkülönített vízhasználó esetén egyaránt ügyviteli díjat kell fizetni.

Az üzembe helyezés során a mérő előtti kötésre felhelyezett biztonsági záróelem sértetlen megőrzéséért és védelméért a felhasználó felel. Amennyiben a záróelem valamilyen oknál fogva mégis megsérül vagy elvész, a felhasználó köteles annak pótlását társaságunktól haladéktalanul megrendelni, valamint a pótlásának költségét fedezni. A záróelem pótlásának időpontját a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen egyeztetheti. A záróelem pótlásának díja ide kattintva érhető el.

online ügyfélszolgalat
online ügyfélszolgalat hangulatképe

Online ügyfélszolgálatunkat a hét minden napján elérheti.

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. További információ: Adatvédelmi nyilatkozat

Elfogadom