Locsolási vízmérők számlázásának újraindítása

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet lehetőség biztosít arra, hogy házi ivóvízvezeték-hálózaton – a szolgáltatók és a felhasználó írásbeli megállapodása alapján – a locsolásra használt víz mennyiségét az e célra telepített locsolási vízmérőn elkülönítetten mérjék. A locsolási vízmérő felszereltetésére a fővízmérővel, illetve a lakás-mellékvízmérővel rendelkező felhasználóknak is lehetőségük van.

Újraindítást abban az esetben lehet kérni, amennyiben a felhasználónak az adott ingatlanra korábban volt a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel (FCSM Zrt.), csatornázatlan ingatlan esetén a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel (FTSZV Kft.) megkötött megállapodása, vagy a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel megkötött szerződése, de azt a felhasználó  felmondta.

Amennyiben a szerződést tartozás miatt mondta fel a Szolgáltató, az újraindítás feltétele:

  • nullás igazolás bemutatása,
  • a megállapodás megkötése óta történt összes szolgáltatáshoz kapcsolódó terhelés kiegyenlítését igazoló dokumentum bemutatása.

A locsolási vízmérők újbóli számlázásba vételének menete:

1. A vízmérő hitelességének, a joghatással járó mérés biztosításának ellenőrzése

A hatályos szabályozás értelmében az elszámolásra használt mellékvízmérők hitelessége 8 év.

A vízmérő hitelességét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal törvényes, sértetlen tanúsító jele (plomba) bizonyítja. A hitelesség további feltétele a mérő épsége, illetve burkolatának megbontatlansága. A vízmérő hitelesítési évéről a tanúsító jelen lévő dátum segítségével győződhet meg.

A joghatással járó mérést a társaságunk által elvégzett műszakilag helyes felszerelést igazoló plombálás, azaz a biztonsági záróelem felhelyezése biztosítja. A locsolási vízmérőre felhelyezett biztonsági záróelem zöld színű, egyedi sorszámmal és szolgáltatói bélyeggel ellátott műanyag gyűrű. Egyedi esetekben, amikor a műanyag gyűrű nem szerelhető fel, akkor a záróelem lehet függőplomba is, mely zsinórral csatlakozik a mérőhöz.

A fentiek alapján az alábbi négy eset valamelyike állhat fenn:

  • a mérő hiteles és társaságunk záróeleme megtalálható rajta: Megállapodás/Mellékszolgáltatási szerződés locsolási vízmérőhöz nyomtatvány benyújtása szükséges,
  • a mérő hiteles, de a társaságunk záróeleme nem található meg rajta: záróelem pótlása szükséges,
  • a mérő nem hiteles, de a társaságunk záróeleme megtalálható rajta: mérőcsere szükséges,
  • a mérő nem hiteles és társaságunk záróeleme sem található meg rajta: záróelem hiányának bejelentése, majd mérőcsere szükséges.

2. Záróelem pótlása, ha szükséges

A záróelem pótlását külön kell igényelnie társaságunktól a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen. A záróelem pótlás díja 6 600 Ft. A díjat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja számlázza ki.

3. Mérőcsere, ha szükséges

Amennyiben a vízmérő nem hiteles, hiteles mérőre kell cseréltetni, vagy a meglévő vízmérőt kell újrahitelesíteni. A mérőcserét elvégezheti a felhasználó, vagy az általa megbízott kivitelező, illetve a Fővárosi Vízművek.

4. Üzembe helyezés, ha szükséges

Amennyiben Ön nem társaságunkkal vagy a társaságunk által minősített vállalkozók valamelyikével végezteti el a locsolási vízmérő szerelését, az üzembe helyezés és a biztonsági záróelem felhelyezését külön kell igényelnie társaságunktól a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen. Az üzembe helyezés díja 8 466 Ft. Szabálytalan kivitelezés vagy a megrendelő (ügyfél) hibájából meghiúsult üzembe helyezés esetén 2 247 Ft kerül kiszámlázásra.

5. Igénybejelentő/szerződés benyújtása

A vízmérők gyári számát és állását az FCSM Zrt. és az FTSZV Kft. szolgáltatási területén Igénybejelentő nyomtatványon, a Fővárosi Vízművek Zrt. csatornaszolgáltatási területén a Mellékszolgáltatási szerződés locsolási vízmérőhöz nyomtatványon kell bejelenteni.

Amennyiben a bekötési vízmérő vízdíjfizetője nem azonos a locsolási vízmérő felhasználójával, – lakás-mellékvízmérőhöz kapcsolt locsolási vízmérő esetén jellemző – akkor a szerződés megkötéséhez szükséges a főmérő vízdíjfizetőjének hozzájárulása, melyet a fenti nyomtatvány aláírásával ad meg.

6. Újraindítási díj befizetés

A számlázás újraindítását társaságunk díj ellenében végzi. Az újraindítási díj 2 319 Ft.

Amennyiben az újbóli számlázásba vételt nem a korábban szerződött felhasználó kéri, azt úgy tekintjük, mint az új vízmérő számlázásba vételét, ezért ez esetben regisztrációs díj fizetendő. A regisztrációs díj 2 898 Ft.

A számlázást a fenti díjtétel kiegyenlítése után indítja újra társaságunk.

7. Számlázásba vétel

Az üzembe helyezést és kiszámlázott díj befizetését követően a Fővárosi Vízművek Zrt. a locsolási vízmérőt az üzembe helyezés dátumával és az üzembe helyezéskor leolvasott mérőállással nyilvántartásába veszi.

A locsolási vízmérő leolvasása a fővízmérővel, vagy a lakás-mellékvízmérővel azonos ciklusban esedékes. A mellékszolgáltatási szerződés értelmében a leolvasásért és számlázásért lakossági felhasználó esetén számlánként 331 Ft, nem lakossági felhasználó esetén 370 Ft ügyviteli díjat kell fizetni.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok társaságunk ügyfélszolgálati irodáiban igényelhetőek, illetve letölthetőek innen.

Az üzembe helyezés során a mérő előtti kötésre felhelyezett biztonsági záróelem sértetlen megőrzéséért és védelméért a felhasználó felel. Amennyiben a záróelem valamilyen oknál fogva mégis megsérül vagy elvész, a felhasználó köteles annak pótlását társaságunktól haladéktalanul megrendelni, valamint a pótlásának költségét fedezni. A záróelem pótlásának időpontját a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen egyeztetheti. A záróelem pótlásának díja 6 732 Ft.

online ügyfélszolgalat
online ügyfélszolgalat hangulatképe

Online ügyfélszolgálatunkat a hét minden napján elérheti.

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. További információ: Adatvédelmi nyilatkozat

Elfogadom