A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény értelmében joghatással járó mérést kizárólag hiteles mérőeszközzel lehet végezni, ami azt jelenti, hogy a szolgáltató és az elkülönített vízhasználó közötti tényleges fogyasztás szerinti elszámolás alapja csak hiteles mellékvízmérő lehet. A jelenleg érvényben levő jogszabályok* értelmében a lakás-mellékvízmérő(k) hitelességi ideje 8 év. 

A mellékvízmérők cseréjére a mérők meghibásodása vagy hitelességének lejárta esetén van szükség.

A mérőcsere, valamint a mérők számlázási rendszerbe kerülése az alábbi lépésekből áll:

1. Biztonsági záróelem eltávolítása
Társaságunk az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 55/A. § (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően az üzembe helyezés során biztonsági záróelemmel látja el a mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérőket. Ez a záróelem biztosítja a mérőkötés bontatlanságát, vagyis a hiteles, joghatással járó mérést. A lakás-mellékvízmérőkre felhelyezett biztonsági záróelem sárga színű, egyedi sorszámmal és szolgáltatói bélyeggel ellátott műanyag gyűrű vagy függő plomba. 

A vízmérővel való visszaélés elkerülése és az utólagos reklamációk megelőzése érdekében a biztonsági záróelemet a már meglévő Lakossági / Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés (továbbiakban mellékszolgáltatási szerződés) legalább két érintettjének (aláírójának) – az elkülönített vízhasználó, a közös képviselő vagy megbízottja, a Fővárosi Vízművek vagy a minősített vállalkozó – jelenlétében kell eltávolítani. 

Amennyiben a közös képviselő vagy megbízottja nem kíván jelen lenni a mellékvízmérő cseréjénél, a kitöltendő Mellékmérő csere dokumentumon szerepelnie kell az előzetes hozzájárulásának a záróelem eltávolításához. 

A biztonsági záróelem eltávolítását a kitöltendő Mellékmérő csere dokumentumon kell dokumentálni, melyen a mérők gyári számát, állását, állapotát, a biztonsági záróelem sorszámát és állapotát is rögzíteni kell. A nyomtatványt az elkülönített vízhasználónak, vagyis a mellékvízmérővel rendelkező fogyasztónak kell beszereznie és kitöltenie, s azt a biztonsági záróelem levételénél jelenlévőknek is alá kell írniuk. A nyomtatvány beszerezhető a Fővárosi Vízművek ügyfélszolgálati irodáiban, a Díjbeszedő Holding Zrt. kirendeltségein, letölthető innen vagy a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán kérheti a postázását.

A leszerelt biztonsági záróelemet minden esetben meg kell őrizni és az üzembe helyezést végző személynek át kell adni, aki eljuttatja azt társaságunkhoz.

Abban az esetben, ha a mellékvízmérőn nem található biztonsági záróelem, kérjük, haladéktalanul jelezze azt a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán.

Igény esetén, külön díj ellenében társaságunk munkatársai segítséget nyújtanak a biztonsági záróelem eltávolításában. 

2. Mérőcsere elvégzése
A mérőcserét elvégezheti az elkülönített vízhasználó által megbízott kivitelező, aki lehet a társaságunk szolgáltatási területén üzembe helyezést is végző minősített vállalkozó is, de a szolgáltatás megrendelhető a Fővárosi Vízművek Zrt.-től is.

A minősített vállalkozók a kivitelezést követően ellenőrzik a mellékvízmérők műszakilag helyes beszerelését, és az ezt igazoló biztonsági záróelem felszerelését, valamint a cserét követően a dokumentumok leadását is elvégzik. A minősített vállalkozók elérhetőségét megtalálja itt. A vállalkozók árairól kérjük, tájékozódjon a megadott elérhetőségeiken.

Amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt.-től rendeli meg a mérőcserét, egy kiszállás alkalmával elvégezzük a záróelem levételét, a mérőcserét,  az üzembe helyezést és a szükséges adminisztrációt is. A szolgáltatással kapcsolatban itt tájékozódhat. Megrendeléssel kapcsolatban kérjük, hívja a 06 1 247 7777 ügyfélszolgálati telefonszámot, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. 

3. Mérőcsere dokumentálása
A mérőcsere tényét a Mellékmérő csere dokumentumon kell rögzíteni. A nyomtatványt hiánytalanul kell kitölteni (az elkülönített vízhasználó és a főmérős felhasználó adataival, a mellékvízmérők pontos felhasználói helyével, a leszerelt és felszerelt záróelemek sorszámával, valamint a mérők adataival, állásával). 

A nyomtatványt a főmérő vízdíjfizetőjének (jellemzően a közös képviselőnek) minden esetben alá kell írnia. Az aláírás beszerzése a mellékvízmérős elkülönített vízhasználó feladata.

4. Üzembe helyezés
A mérőcserét minden esetben üzembe helyezésnek kell követnie, mely során az üzembe helyező ellenőrzi, hogy a szerelés megfelel-e a műszaki követelményeknek. Megfelelés esetén az üzembe helyező felhelyezi az ezt igazoló biztonsági záróelemet, majd annak sorszámát felvezeti a nyomtatványra. 

A sikeres üzembe helyezés feltételei:

Ha a mellékvízmérők beépítése nem felel meg az elvárásoknak (műszaki irányelveknek), akkor az üzembe helyezés sikertelen lesz. A múltban már beépített és üzembe helyezett mérők esetében, ha a nem megfelelő beépítés a mérés pontosságát nem veszélyezteti és az elkülönített vízhasználati helyre vonatkozóan nem ad lehetőséget a méretlen leágazásra, a szolgáltató egyedi mérlegelést követően jogfenntartással elfogadhatja a beépítést. Ebben az esetben az elkülönített vízhasználó feladata, hogy a következő üzembe helyezésre (ami legközelebb a mérő hitelességének lejártakor – jelen esetben 8 év múlva – vagy meghibásodás esetén esedékes) a mérőhely átépítését vagy a megfelelő mérő beépítését az aktuális műszaki irányelveknek megfelelően elvégezze.

a. Üzembe helyezés társaságunk által

Amennyiben Ön nem a társaságunk által minősített vállalkozóval végezteti el a lakás-mellékvízmérő cseréjét, az üzembe helyezést és a biztonsági záróelem felhelyezését külön kell igényelnie társaságunktól a Vízvonal (06 1 247 7777) telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen.

A társaságunk által végzett üzembe helyezés díja lakásonként 7 344 Ft. Szabálytalan kivitelezés vagy a megrendelő (ügyfél) hibájából meghiúsult üzembe helyezés esetén 2 247 Ft kerül kiszámlázásra. A díjat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja számlázza ki.

Abban az esetben, ha a Mellékmérő csere dokumentum az üzembe helyezés időpontjában még nem került teljes körűen kitöltésre, nem minden szükséges aláírás szerepel rajta (pl. főmérős vízdíjfizető), úgy a Fővárosi Vízművek példányát Önnek kell eljuttatnia társaságunkhoz személyesen vagy postai úton a hiánypótlást követően.

b. Üzembe helyezés minősített vállalkozó által

Abban az esetben, ha a mérőcserét minősített vállalkozó végezte, a szerelést követően a vállalkozó az üzembe helyezést is elvégzi. A minősített vállalkozó által végzett üzembe helyezés adminisztrációs díja 2 755 Ft, melyet – a korábbi gyakorlattól eltérően – a Fővárosi Vízművek felé kell megfizetni. A díjat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja számlázza ki.

5. Mérőcsere felvezetése a számlázási rendszerbe
A mérőcserét minden esetben a kitöltött és az üzembe helyező által leadott, vagy a társaságunknak beküldött Mellékmérő csere dokumentum adatai alapján vezetjük fel számlázási rendszerünkbe.

Az üzembe helyezés során a mérő előtti kötésre felhelyezett biztonsági záróelem sértetlen megőrzéséért és védelméért az elkülönített vízhasználó felel. Amennyiben a záróelem valamilyen oknál fogva mégis megsérül vagy elvész, az elkülönített vízhasználó köteles annak pótlását társaságunktól haladéktalanul megrendelni, valamint pótlásának költségét fedezni. A záróelem pótlásának időpontját a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen egyeztetheti. A záróelem pótlás díja 6 732 Ft**. A díjat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja számlázza ki.

* 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet
** 2017. január 1-jétől érvényes, 27%-os áfát tartalmazó díj forintra kerekítve.

online ügyfélszolgalat
online ügyfélszolgalat hangulatképe

Online ügyfélszolgálatunkat a hét minden napján elérheti.

víminőség
vizminőség lapozás balra
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid25mg/l
Vas8µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség461µS/cm
pH7,6 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid25mg/l
Vas8µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség470µS/cm
pH7,5 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid21mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség454µS/cm
pH7,6 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas11µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség455µS/cm
pH7,5 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas23µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység135mg/l CaO
Vezető képesség469µS/cm
pH7,5 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid20mg/l
Vas36µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas14µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,6 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid23mg/l
Vas13µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység139mg/l CaO
Vezető képesség466µS/cm
pH7,5 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,24mg/l
Klorid22mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,5 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség493µS/cm
pH7,4 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas11µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység135mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas20µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas34µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,6 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid23mg/l
Vas34µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség455µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid22mg/l
Vas6µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas9µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység134mg/l CaO
Vezető képesség473µS/cm
pH7,5 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,24mg/l
Klorid26mg/l
Vas15µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység161mg/l CaO
Vezető képesség557µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid27mg/l
Vas12µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség549µS/cm
pH7,4 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid27mg/l
Vas17µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység168mg/l CaO
Vezető képesség579µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid28mg/l
Vas30µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység176mg/l CaO
Vezető képesség580µS/cm
pH7,4 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid28mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség554µS/cm
pH7,4 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid28mg/l
Vas17µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység171mg/l CaO
Vezető képesség581µS/cm
pH7,4 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid24mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység139mg/l CaO
Vezető képesség473µS/cm
pH7,5 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát16mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység157mg/l CaO
Vezető képesség503µS/cm
pH7,6 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid27mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység181mg/l CaO
Vezető képesség589µS/cm
pH7,4 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid28mg/l
Vas15µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség568µS/cm
pH7,4 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas14µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység136mg/l CaO
Vezető képesség451µS/cm
pH7,5 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid25mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség466µS/cm
pH7,6 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór<0,1mg/l
Klorid23mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség449µS/cm
pH7,5 
Tököl
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid22mg/l
Vas19µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát6mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség504µS/cm
pH7,4 
Biatorbágy
Szabad aktív klór<0,1mg/l
Klorid23mg/l
Vas36µg/l
Mangán8µg/l
Nitrát5mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység164mg/l CaO
Vezető képesség545µS/cm
pH7,5 
Százhalombatta
Szabad aktív klór<0,1mg/l
Klorid28mg/l
Vas7µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység152mg/l CaO
Vezető képesség563µS/cm
pH7,6 
vizminőség lapozás jobbra
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
munkatérkép

Interaktív térkép szolgáltatásunk segítségével aktuálisan tájékozódhat arról, hogy a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén éppen hol folynak vízcső felújítási, karbantartási vagy hibaelhárítási munkák. Az egyes címkék a munkálatok jellegét, várható befejezési idejét és a forgalmi rend változásait is jelzik, segítve az autóval közlekedőket útvonaluk megtervezésében. A munkatérkép megjelenítéséhez legalább Internet Explorer 9-es vagy annál magasabb verziószámú alkalmazás letöltése javasolt. Kérjük, frissítsen az Ön operációs rendszeréhez támogatott legújabb verzióra.

utcakereső
hívja online a vízvonalat

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. További információ: Adatvédelmi nyilatkozat

Elfogadom