Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Locsolási vízmérők számlázásának újraindítása

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet lehetőség biztosít arra, hogy házi ivóvízvezeték-hálózaton – a szolgáltatók és a felhasználó írásbeli megállapodása alapján – a locsolásra használt víz mennyiségét az e célra telepített locsolási vízmérőn elkülönítetten mérjék. A locsolási vízmérő felszereltetésére a fővízmérővel, illetve a lakás-mellékvízmérővel rendelkező felhasználóknak is lehetőségük van.

Újraindítást abban az esetben lehet kérni, amennyiben a felhasználónak az adott ingatlanra korábban volt a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel (FCSM Zrt.), csatornázatlan ingatlan esetén a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel (FTSZV Kft.) megkötött megállapodása, vagy a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel megkötött szerződése, de azt a felhasználó  felmondta.

Amennyiben a szerződést tartozás miatt mondta fel a Szolgáltató, az újraindítás feltétele:

  • nullás igazolás bemutatása,
  • a megállapodás megkötése óta történt összes szolgáltatáshoz kapcsolódó terhelés kiegyenlítését igazoló dokumentum bemutatása.

A locsolási vízmérők újbóli számlázásba vételének menete:

1. A vízmérő hitelességének, a joghatással járó mérés biztosításának ellenőrzése

A hatályos szabályozás értelmében az elszámolásra használt mellékvízmérők hitelessége 8 év.

A vízmérő hitelességét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal törvényes, sértetlen tanúsító jele (plomba) bizonyítja. A hitelesség további feltétele a mérő épsége, illetve burkolatának megbontatlansága. A vízmérő hitelesítési évéről a tanúsító jelen lévő dátum segítségével győződhet meg.

A joghatással járó mérést a társaságunk által elvégzett műszakilag helyes felszerelést igazoló plombálás, azaz a biztonsági záróelem felhelyezése biztosítja. A locsolási vízmérőre felhelyezett biztonsági záróelem zöld színű, egyedi sorszámmal és szolgáltatói bélyeggel ellátott műanyag gyűrű. Egyedi esetekben, amikor a műanyag gyűrű nem szerelhető fel, akkor a záróelem lehet függőplomba is, mely zsinórral csatlakozik a mérőhöz.

A fentiek alapján az alábbi négy eset valamelyike állhat fenn:

  • a mérő hiteles és társaságunk záróeleme megtalálható rajta: Megállapodás/Mellékszolgáltatási szerződés locsolási vízmérőhöz nyomtatvány benyújtása szükséges,
  • a mérő hiteles, de a társaságunk záróeleme nem található meg rajta: záróelem pótlása szükséges,
  • a mérő nem hiteles, de a társaságunk záróeleme megtalálható rajta: mérőcsere szükséges,
  • a mérő nem hiteles és társaságunk záróeleme sem található meg rajta: záróelem hiányának bejelentése, majd mérőcsere szükséges.

2. Záróelem pótlása, ha szükséges

A záróelem pótlását külön kell igényelnie társaságunktól a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen. A záróelem pótlás díját itt tekintheti meg. A díjat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja számlázza ki.

3. Mérőcsere, ha szükséges

Amennyiben a vízmérő nem hiteles, hiteles mérőre kell cseréltetni, vagy a meglévő vízmérőt kell újrahitelesíteni. A mérőcserét elvégezheti a felhasználó, vagy az általa megbízott kivitelező, illetve a Fővárosi Vízművek.

4. Üzembe helyezés, ha szükséges

Amennyiben Ön nem társaságunkkal vagy a társaságunk által minősített vállalkozók valamelyikével végezteti el a locsolási vízmérő szerelését, az üzembe helyezés és a biztonsági záróelem felhelyezését külön kell igényelnie társaságunktól a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen. Az üzembe helyezés díját, valamint a szabálytalan kivitelezés vagy a megrendelő (ügyfél) hibájából meghiúsult üzembe helyezés esetén fizetendő díjat ide kattintva tekintheti meg.

5. Igénybejelentő/szerződés benyújtása

A vízmérők gyári számát és állását az FCSM Zrt. és az FTSZV Kft. szolgáltatási területén Igénybejelentő nyomtatványon, a Fővárosi Vízművek Zrt. csatornaszolgáltatási területén a Mellékszolgáltatási szerződés locsolási vízmérőhöz nyomtatványon kell bejelenteni.

Amennyiben a bekötési vízmérő vízdíjfizetője nem azonos a locsolási vízmérő felhasználójával, – lakás-mellékvízmérőhöz kapcsolt locsolási vízmérő esetén jellemző – akkor a szerződés megkötéséhez szükséges a főmérő vízdíjfizetőjének hozzájárulása, melyet a fenti nyomtatvány aláírásával ad meg.

6. Újraindítási díj befizetés

A számlázás újraindítását társaságunk díj ellenében végzi. Az újraindítási díj itt érhető el.

Amennyiben az újbóli számlázásba vételt nem a korábban szerződött felhasználó kéri, azt úgy tekintjük, mint az új vízmérő számlázásba vételét, ezért ez esetben regisztrációs díj fizetendő. A regisztrációs díj itt érhető el.

A számlázást a fenti díjtétel kiegyenlítése után indítja újra társaságunk.

7. Számlázásba vétel

Az üzembe helyezést és kiszámlázott díj befizetését követően a Fővárosi Vízművek Zrt. a locsolási vízmérőt az üzembe helyezés dátumával és az üzembe helyezéskor leolvasott mérőállással nyilvántartásába veszi.

A locsolási vízmérő leolvasása a fővízmérővel, vagy a lakás-mellékvízmérővel azonos ciklusban esedékes. A mellékszolgáltatási szerződés értelmében a leolvasásért és számlázásért lakossági és nem lakossági felhasználó esetén egyaránt ügyviteli díjat kell fizetni.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok társaságunk ügyfélszolgálati irodáiban igényelhetőek, illetve letölthetőek innen.

Az üzembe helyezés során a mérő előtti kötésre felhelyezett biztonsági záróelem sértetlen megőrzéséért és védelméért a felhasználó felel. Amennyiben a záróelem valamilyen oknál fogva mégis megsérül vagy elvész, a felhasználó köteles annak pótlását társaságunktól haladéktalanul megrendelni, valamint a pótlásának költségét fedezni. A záróelem pótlásának időpontját a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen egyeztetheti. A záróelem pótlásának díja ide kattintva érhető el.

online ügyfélszolgalat
online ügyfélszolgalat hangulatképe

Online ügyfélszolgálatunkat a hét minden napján elérheti.