Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Lejárt hitelességű mérők cseréje

Mit tegyek, ha idén lejár a lakás-mellékvízmérőm hitelessége? >>

Mit tegyek, ha már lejárt a lakás-mellékvízmérőm hitelessége? >>


Cserélje le óráját, hogy lecserélhesse óráját!

 

Kisorsoltuk a „Cserélje le óráját, hogy lecserélhesse óráját!” nyereményjátékunk nyerteseit

Örömmel értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a „Cserélje le óráját, hogy lecserélhesse óráját!” elnevezésű nyereményjátékunk sorsolása közjegyző jelenlétében 2019. december 13-án megtörtént.

A 3 db Samsung Galaxy Watch okosóra, a 10 db Huawei Band 3 Pro aktivitásmérő okosóra és a 10 db Honor Band 3 aktivitásmérő nyerteseit e-mailen, illetve postai úton értesítjük, és tájékoztatjuk a nyeremények átvételével kapcsolatos teendőkről.

A nyereményjáték Részvételi szabályzata és Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linkeken található:

Gratulálunk minden szerencsés nyertesünknek!

2018-as „Cserélje le óráját, hogy lecserélhesse óráját” nyereményjátékunk eredményei >>


Mit tegyek, ha idén lejár a lakás-mellékvízmérőm hitelessége?

Az alábbi ábrán az idén lejáró lakás-mellékvízmérő cseréjének folyamata látható. Bővebb információért olvassa el a lap alján, a KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK, LETÖLTÉSEK menüpontban található Tájékoztató a mellékmérők cseréjének ügymenetéről című információs anyagunkat. 

A mérőcsere és üzembe helyezés díjtétel ellenében kérhető, az aktuális díjakról kérjük, tájékozódjon a mérőcserét végző vállalkozóknál. A Fővárosi Vízművek Zrt. felé fizetendő díjtételeket aktuális díjszabásunk tartalmazza.

* Amennyiben a felhasználó igényt tart rá, a Fővárosi Vízművek is vállalja a lakás-mellékvízmérők cseréjét. Felhívjuk figyelmét, hogy a lakás-mellékvízmérők társaságunk által végzett cseréjére rendelkezésre álló időpontok száma korlátozott.

** A lakás-mellékvízmérő(k) cseréjénél és üzembe helyezésénél a felhasználónak vagy meghatalmazottjának jelen kell lennie, a Mellékvízmérő csere dokumentumot csak ők írhatják alá.

 

Mit tegyek, ha már lejárt a lakás-mellékvízmérőm hitelessége?

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény értelmében joghatással járó mérést kizárólag hiteles mérőeszközzel lehet végezni, ami azt jelenti, hogy a szolgáltató és a mellékmérős felhasználó közötti tényleges fogyasztás szerinti elszámolás alapja csak hiteles mellékvízmérő lehet.

A mellékvízmérők cseréjére a mérők hitelességének lejárta esetén van szükség. Amennyiben a mérő hitelessége lejárt és a mérőcseréről a mellékmérő tulajdonosa nem gondoskodott időben, az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2015. december 10-i módosításának értelmében a mellékszolgáltatási szerződése, amely a számlázás alapjául szolgál, megszűnik.

Ebben az esetben:

  • el kell végeztetni a lejárt hitelességű mellékmérők cseréjét és hitelesíttetését,
  • kérni kell a lakás-mellékvízmérők újbóli számlázásba vételét a mellékszolgáltatási szerződés ismételt megkötésével.

A Lakossági / Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés (továbbiakban mellékszolgáltatási szerződés) újraindításának előfeltételei:

  • A főmérős felhasználónak (pl társasház) rendelkeznie kell aláírt Szolgáltatási szerződéssel.
  • A bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek, és a szerződni kívánó mellékmérős vízhasználónak lejárt határidejű számlatartozása a szolgáltató felé nem lehet. Amennyiben a számla bemutatását, a díjak beszedését és nyilvántartását a szolgáltató megbízottja végzi az érintett felhasználó esetében, úgy a vízdíjszámlát vagy a nullás igazolást a megbízott adja ki, melyet a szerződéskötéssel egyidejűleg kell becsatolni.
  • A bekötési vízmérő szerinti felhasználó, valamint az ingatlantulajdonos hozzájárulása, melyet a mellékszolgáltatási szerződés nyomtatvány kitöltésével és aláírásával adhat meg. Megbízott képviselettel nem rendelkező, felhasználói közösség által tulajdonolt ingatlan esetében, 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatának bemutatása (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel)*** és az azokon szereplő tulajdonosok írásbeli hozzájárulása szükséges.

1. A mellékvízmérők hitelességének és a joghatással járó mérésnek a biztosítása

A hatályos szabályozás értelmében az elszámolásra használt mellékvízmérők hitelessége 8 év.

A mellékvízmérő hitelességét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal törvényes, sértetlen tanúsító jele (plomba) bizonyítja. A hitelesség további feltétele a mérő épsége, illetve burkolatának megbontatlansága. A mellékvízmérő hitelesítési évéről a tanúsító jelen lévő dátum segítségével győződhet meg.

2. Lejárt hitelességű mérő cseréje

A lejárt  hitelességű  mellékvízmérőt  hiteles mérőre kell cseréltetni, vagy a meglévő mellékvízmérőt kell újrahitelesíteni. A mérőcserét elvégezheti az elkülönített vízhasználó által megbízott kivitelező, aki lehet a társaságunk szolgáltatási területén üzembe helyezést is végző minősített vállalkozó is, de a szolgáltatás megrendelhető a Fővárosi Vízművek Zrt.-től is.

Amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt.-től rendeli meg a mérőcserét, egy kiszállás alkalmával elvégezzük a záróelem levételét, a mérőcserét, az üzembe helyezést és a szükséges adminisztrációt is. A szolgáltatással kapcsolatban itt tájékozódhat. Megrendeléssel kapcsolatban kérjük, hívja a 06 1 247 7777 ügyfélszolgálati telefonszámot, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

A minősített vállalkozók a kivitelezést követően a mellékvízmérők műszakilag helyes beszerelését, az ezt igazoló biztonsági záróelem felszerelését (üzembe helyezés), valamint a dokumentumok leadását is elvégzik. A minősített vállalkozók elérhetőségét megtalálja itt, áraikról kérjük, tájékozódjon a megadott elérhetőségeiken. A minősített vállalkozó által végzett üzembe helyezés adminisztrációs díja itt érhető el, melyet a Fővárosi Vízművek felé szükséges megfizetni. A díjat a Fővárosi Vízművek Zrt., vagy megbízottja számlázza ki.

3. Mellékszolgáltatási szerződés benyújtása

A hiteles mellékvízmérők, záróelemek adatait a Lakossági / Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés nyomtatványon kell bejelenteni. A nyomtatvány letölthető innen, kérhető telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy beszerezhető a Fővárosi Vízművek ügyfélszolgálati irodáiban, vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. kirendeltségeiben. A szerződés megkötéséhez szükséges a főmérő vízdíjfizetőjének (jellemzően a közös képviselő) hozzájárulása is, melyet a fenti nyomtatvány aláírásával ad meg.

4. Üzembe helyezés, ha szükséges

Amennyiben Ön nem társaságunkkal vagy a társaságunk által minősített vállalkozók valamelyikével végezteti el a lakás-mellékvízmérő cseréjét, akkor a mérő üzembe helyezését és a biztonsági záróelem felhelyezését külön kell igényelnie társaságunktól a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen. Az üzembe helyezés díját  a Főváros Vízművek Zrt., vagy megbízottja számlázza ki.

5. Számlázásba vétel

A számlázás újraindítását társaságunk díj ellenében végzi. Az újraindítási díj ide kattintva tekinthető meg.  
Amennyiben az újbóli számlázásba vételt nem a korábban szerződött mellékmérős vízhasználó kéri, azt úgy tekintjük, mint az új mellékvízmérő számlázásba vételét, ezért ez esetben regisztrációs díj fizetendő. A regisztrációs ide kattintva érhető el.

Az újraindítási vagy regisztrációs díjat, a számlázába vételt követően utólag, az üzembe helyezés díjával együtt a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja számlázza ki.

A számlázás újraindítását minden esetben a kitöltött és az üzembe helyező által leadott Lakossági / Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés nyomtatvány adatai alapján vezetjük fel számlázási rendszerünkbe.

Az üzembe helyezést követően munkatársunk, vagy a minősített vállalkozók juttatják el társaságunkhoz a mellékvízmérő(k) számlázási nyilvántartásba vételéhez szükséges dokumentumokat. Társaságunk a lakás-mellékvízmérő(ke)t a nyomtatványon feltüntetett, szolgáltatás igénybevételének kezdeti dátumával és induló állással nyilvántartásába veszi.

A mellékvízmérők leolvasása és számlázása a bekötési mérővel azonos ciklusban történik. A mellékszolgáltatási szerződés értelmében a leolvasásért és számlázásért lakossági és nem lakossági felhasználó esetén egyaránt ügyviteli díjat kell fizetni.

Az üzembe helyezés során a mérő előtti kötésre felhelyezett biztonsági záróelem sértetlen megőrzéséért és védelméért a mellékmérős vízhasználó felel. Amennyiben a záróelem valamilyen oknál fogva mégis megsérül vagy elvész, a mellékmérős vízhasználó köteles annak pótlását társaságunktól haladéktalanul megrendelni, valamint pótlásának költségét fedezni. A záróelem pótlásának időpontját a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen egyeztetheti. A záróelem pótlásának díja itt érhető el. A díjat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja számlázza ki.

*** Magánszemély papír alapú hiteles dokumentum-másolatot személyesen a Földhivataltól vagy a Kormányablak ügyfélszolgálatán keresztül, hiteles és nem hiteles dokumentum-másolatot online módon – regisztráció megléte esetén – az Ügyfélkapun és a Kormányablakon keresztül igényelhet. A TAKARNET rendszerből származó másolatokat a regisztrált intézmények, cégek, közjegyzők, ügyvédek, bírósági végrehajtók igényelhetik.

víminőség
vizminőség lapozás balra
Biatorbágy
Szabad aktív klór0,01mg/l
Klorid31mg/l
Vas39µg/l
Mangán7µg/l
Nitrát18mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység198mg/l CaO
Vezető képesség622µS/cm
pH7,4 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid24mg/l
Vas6µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH7,5 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid24mg/l
Vas13µg/l
Mangán0µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Dunabogdány
Szabad aktív klór0,12mg/l
Klorid26mg/l
Vas4,00µg/l
Mangán0,58µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység202mg/l CaO
Vezető képesség684µS/cm
pH7,3 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid38mg/l
Vas8µg/l
Mangán9µg/l
Nitrát18mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység186mg/l CaO
Vezető képesség620µS/cm
pH7,5 
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid25mg/l
Vas6µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség467µS/cm
pH7,5 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid24mg/l
Vas14µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség471µS/cm
pH7,5 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid23mg/l
Vas10µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség450µS/cm
pH7,5 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid25mg/l
Vas7µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység135mg/l CaO
Vezető képesség471µS/cm
pH7,5 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid22mg/l
Vas3µg/l
Mangán<0,2µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség467µS/cm
pH7,5 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid24mg/l
Vas0µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység142mg/l CaO
Vezető képesség480µS/cm
pH7,4 
Százhalombatta
Szabad aktív klór0,03mg/l
Klorid35mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát14mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység180mg/l CaO
Vezető képesség632µS/cm
pH7,5 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór0,11mg/l
Klorid22mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység147mg/l CaO
Vezető képesség505µS/cm
pH7,6 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid36mg/l
Vas14µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység177mg/l CaO
Vezető képesség650µS/cm
pH7,5 
Tököl
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid32mg/l
Vas17µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát19mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység195mg/l CaO
Vezető képesség623µS/cm
pH7,4 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid23mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség443µS/cm
pH7,5 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység126mg/l CaO
Vezető képesség456µS/cm
pH7,5 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség452µS/cm
pH7,5 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas12µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség455µS/cm
pH7,5 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,25mg/l
Klorid24mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység134mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid29mg/l
Vas37µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység148mg/l CaO
Vezető képesség504µS/cm
pH7,5 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség468µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid25mg/l
Vas40µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység136mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas24µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység134mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid29mg/l
Vas14µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség541µS/cm
pH7,5 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség462µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,24mg/l
Klorid23mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas19µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség472µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid31mg/l
Vas11µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység159mg/l CaO
Vezető képesség585µS/cm
pH7,5 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid34mg/l
Vas11µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát14mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység173mg/l CaO
Vezető képesség623µS/cm
pH7,6 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid36mg/l
Vas37µg/l
Mangán9µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység181mg/l CaO
Vezető képesség627µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid31mg/l
Vas12µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség597µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid37mg/l
Vas9µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység169mg/l CaO
Vezető képesség635µS/cm
pH7,5 
vizminőség lapozás jobbra
Munka térkép

Interaktív térkép szolgáltatásunk segítségével aktuálisan tájékozódhat arról, hogy a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén éppen hol folynak vízcső felújítási, karbantartási vagy hibaelhárítási munkák. Az egyes címkék a munkálatok jellegét, várható befejezési idejét és a forgalmi rend változásait is jelzik, segítve az autóval közlekedőket útvonaluk megtervezésében. A munkatérkép megjelenítéséhez legalább Internet Explorer 9-es vagy annál magasabb verziószámú alkalmazás letöltése javasolt. Kérjük, frissítsen az Ön operációs rendszeréhez támogatott legújabb verzióra.

utcakereső