Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Gazdálkodó szervezeteknek és intézményeknek társaságunk havonta küldi ki a vízdíjszámlát.

A Fővárosi Vízművek Zrt. által teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatos számlái online ügyfélszolgálatunkon - ha még nem regisztrált, egy rövid regisztrációt követően - megtekinthetők és kifizethetők, egyenlege ellenőrizhető.

                              

Egyszerű, biztonságos, könnyen kezelhető, környezetkímélő – csak néhány az elektronikus számla előnyei közül.

Az elektronikus számlázás lehetősége minden - ügyfélkörünkbe tartozó - gazdálkodó szervezet és intézmény számára díjmentesen elérhető.

Az elektronikus számlázás előnyei:

  • az elkészült számláiról e-mailben kap értesítést,
  • nem kell a kézbesítési idővel számolnia, ugyanis az elkészült számláit a számlakészítés napján azonnal megkaphatja és megtekintheti,
  • számláit elektronikus formában tekintheti meg, elmentheti és biztonságos, online (bankkártyás, átutalás) fizetési módokon gondoskodhat azok kiegyenlítéséről akár csak két kattintással,
  • az érkező számlái nem keverednek el, régi számlái nem foglalnak helyet, átláthatóan, rendszerezetten visszakereshetőek és nyomon követhetőek,
  • az elektronikus számla használatával Ön is hozzájárul a környezet védelméhez.

Váltson Ön is elektronikus számlázásra!

Regisztráljon, majd bejelentkezés után a Számlázási mód váltása menüpontban válassza az elektronikus számlázást! Amennyiben a számla eredeti példánya elektronikusan készült, a letölthető számlakép elektronikus aláírással és a kiállítás időpontját hitelesítő időbélyegzővel rendelkezik, így az elektronikus formában hiteles. Az elektronikusan kiállított számlák a Megjelenítés menüpontban már hiteles példányként letölthetőek.

Amennyiben szeretné tételesen megjeleníteni az Önnek küldött számlát, vagy a papír alapon kiállított számlákról csupán nem hiteles másolatra van szüksége, azokat ingyenesen letöltheti a Számlák megjelenítése menüpontban, hiteles számlamásolatot pedig a Számlamásolat kérése menüpontban igényelhet.

A Tartozásigazolás menüpontban letöltheti a Fővárosi Vízművek Zrt által nyilvántartott szerződéses folyószámlák aktuális egyenlegét.

További tudnivalók a gazdálkodó szervezetek és intézmények számlázásáról

Gazdálkodó szervezetek részére havonta küldünk vízdíjszámlát, havonta vagy kéthavonta megvalósuló leolvasások alapján. Kéthavi leolvasás esetén a köztes hónapokban arányosítással, a megelőző időszakok átlagfogyasztása alapján készítjük el a számlát. Természetesen a köztes hónapokban köszönettel fogadjuk a felhasználó részéről bediktált mérőállásokat is, ebben az esetben ezek alapján állítjuk ki a vízdíjszámlákat. Évente egy alkalommal a leolvasott mérőállás szerinti elszámolás kötelező, ebben az időszakban fényképes mérőállás-bediktálást nem fogadunk el az online felületeken.

Locsolási vízmérőre leolvasás és felhasználó általi diktálás hiányában kizárólag nulla fogyasztást számolunk el.

Befizetendő vízdíj típusa és összetétele

A vízdíjat az üzleti ügyfelek számára meghatározott egységáron számlázzuk ki. A számla az alábbi tételeket tartalmazza:

  • vízdíj, melyet a ténylegesen elfogyasztott vagy becsült fogyasztás alapján számítjuk,
  • alapdíj, mely alapját a szerződéses folyószámlához tartozó bekötéseken megállapított napi átlagfogyasztások összege képzi. Az alapdíj mértéke a fogyasztás függvényében változik.

Azon intézmények, akik a 2013. LIV. tv. 4/B §-ban megadott kritériumoknak megfelelnek és a központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatásban részesülnek, de részükre nem lakossági vízdíj egységárak kerülnek számlázásra, azok a lakossági kategóriába való átsorolásukat az Intézményi nyilatkozat nyomtatványon tehetik meg.

Az aktuális díjakról a Szolgáltatások díjszabása menüpont alatt tájékozódhat.

Vízdíjszámla

Számlaképünk minden esetben az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvénynek megfelelően készül.

A számlakép és a hozzá tartozó magyarázatok >>

A késedelmes fizetés következményei

A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény értelmében a törvény hatálya alá tartozó felhasználó (vállalkozás, szerződő hatóság) köteles a számla késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató részére a követelés behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak megfelelő forintösszeget megfizetni. A késedelembe esett felhasználó a behajtási költségátalány megfizetésére nem köteles, ha igazolni tudja, hogy a késedelem saját hibáján kívüli ok miatt történt. Az erre irányuló igazolások kezelését a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja a belső ügyrendje szerint végzi.

A behajtási költségátalány teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól, de a kártérítésbe a behajtási költségátalány összege beszámít.

A késedelmes fizetés jogszabályban meghatározott következményeinek és az ebből adódó kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük nem lakossági ügyfeleinket a számlák fizetési határidejének pontos betartására.

Gyakori kérdések - válaszaink

Mi történik akkor, ha a felhasználó a vízdíjat a számlán megjelölt határidőre nem egyenlíti ki?
Ebben az esetben a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. levélben értesíti a felhasználót az elmaradásról és a tartozás után a szolgáltatási szerződésben, illetve a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamatot számít fel.

Mi történik akkor, ha a tartozást a felhasználó ezután sem rendezi?
A Fővárosi Vízművek Zrt. vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. ismételten felszólítja a felhasználót az értesítő levélben szereplő tartozásra, illetve a keletkezett újabb tartozásai rendezésére. Ha ez a fizetési felszólítás is sikertelennek bizonyul, a Fővárosi Vízművek Zrt. a gazdálkodó fogyasztót az ivóvíz-szolgáltatásból kizárhatja, a lakossági fogyasztó vízfogyasztását korlátozhatja, vagy fizetési meghagyás kibocsátásával a tartozás rendezését jogi útra terelheti. A fizetési meghagyásra adott ellentmondás esetén a tartozást peresíti.

Milyen gyakran kapom kézhez a számlát?
A nem lakossági felhasználók (többek között gazdálkodó szervezetek, intézmények, közületek) részére kéthavonta állít ki számlát társaságunk.

víminőség
vizminőség lapozás balra
Biatorbágy
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid22mg/l
Vas35µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát3mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség556µS/cm
pH8 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid24mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség439µS/cm
pH8 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség443µS/cm
pH8 
Dunabogdány
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas<5µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység175mg/l CaO
Vezető képesség559µS/cm
pH7 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység124mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség444µS/cm
pH8 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség420µS/cm
pH8 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid21mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség429µS/cm
pH8 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség442µS/cm
pH8 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,29mg/l
Klorid18mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység115mg/l CaO
Vezető képesség423µS/cm
pH8 
Százhalombatta
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid32mg/l
Vas17µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység169mg/l CaO
Vezető képesség541µS/cm
pH8 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór0,26mg/l
Klorid24mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség440µS/cm
pH8 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid27mg/l
Vas16µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség531µS/cm
pH8 
Tököl
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas21µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát5mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség512µS/cm
pH8 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid19mg/l
Vas17µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység116mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas29µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség419µS/cm
pH8 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát6mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid23mg/l
Vas9µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység126mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH8 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid24mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség433µS/cm
pH8 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas26µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség436µS/cm
pH8 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység142mg/l CaO
Vezető képesség494µS/cm
pH8 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,25mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység121mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid23mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség441µS/cm
pH8 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,22mg/l
Klorid27mg/l
Vas15µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység151mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid26mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység149mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid27mg/l
Vas28µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség537µS/cm
pH8 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid26mg/l
Vas7µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység152mg/l CaO
Vezető képesség516µS/cm
pH8 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység161mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
vizminőség lapozás jobbra