Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Locsolási vízmérők cseréje

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény értelmében joghatással járó mérést kizárólag hiteles mérőeszközzel lehet végezni, ami azt jelenti, hogy a szolgáltató és a fogyasztó közötti tényleges fogyasztás szerinti elszámolás alapja csak hiteles mellékvízmérő lehet. A jelenleg érvényben levő jogszabályok* értelmében a locsolási vízmérő(k) hitelességi ideje 8 év.

Mivel a mérő a felhasználó/elkülönített vízhasználó tulajdonát képezi, ezért annak cseréjéről, újrahitelesíttetéséről is a felhasználónak/elkülönített vízhasználónak kell gondoskodnia.

A mérőcserét elvégezheti a felhasználó, vagy az általa megbízott kivitelező, illetve kismérő (DN 15, DN 20 és DN 25 névleges átmérőjű mérő) esetén a felhasználó a mérőcserével megbízhatja a Fővárosi Vízművek Zrt.-t is.

Tájékoztatjuk, hogy lejárt hitelességgel rendelkező locsolási vízmérőt nem áll módunkban cserélni. Ebben az esetben csak a szerződés újraindítására van lehetősége, amelyről tájékoztatást a honlapunkon talál meg a Mellékmérős ügyintézés/Locsolási vízmérők számlázásnak újraindítása menüpont alatt.

1. Biztonsági záróelem kezelés

Társaságunk az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 55/A. § (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően biztonsági záróelemmel látja el a mellékszolgáltatási szerződés alapját képező vízmérőket az üzembe helyezés (korábban műszaki átvétel) során. Ez a záróelem biztosítja a mérőkötés bontatlanságát, vagyis a hiteles, joghatással járó mérést. A locsolási vízmérőkre társaságunk által felhelyezett biztonsági záróelem zöld színű, egyedi sorszámmal és szolgáltatói bélyeggel ellátott műanyag gyűrű vagy függő plomba.

Mivel a locsolási vízmérőn mért fogyasztás akkor tekinthető hitelesnek, ha a mérő hiteles és a záróelem fel van szerelve, ezért a záróelem eltávolítása után a mérőre elszámolást addig nem áll módunkban készíteni, míg a hiteles mérésre vonatkozó feltételek újra nem teljesülnek.

A vízmérővel való visszaélés elkerülése és az utólagos reklamációk megelőzése érdekében a biztonsági záróelemet a közműszolgáltató jelenlétében kell eltávolítani. Ha a locsolási vízmérő felhasználója nem azonos a bekötési vízmérő vízdíjfizetőjével (ez leginkább a lakás-mellékvízmérőhöz kapcsolt locsolási vízmérő esetén jellemző), akkor a bekötési vízmérő felhasználójának is jelen kell lennie, vagy előzetesen hozzá kell járulnia a záróelem levételéhez.

A mérőcserét megelőzően kizárólag társaságunk távolíthatja el a záróelemet a mérőről.

2. Mérőcsere elvégzése a felhasználó vagy egyéb kivitelező által

Amennyiben a mérőt nem a Fővárosi Vízművek Zrt. cseréli, a felhasználónak a mérőcserét megelőzően meg kell rendelni a záróelem levételét, a mérőcserét követően pedig az üzembe helyezést.

a) Záróelem-levétel megrendelése

Időpont-egyeztetés céljából kérjük, hívja a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámát. A helyszíni kiszállás alkalmával munkatársunk eltávolítja a korábban felszerelt záróelemet, melyet elektronikus munkalapon dokumentál. (A munkalapot utólag küldjük ki postai úton). Ezt követően cserélheti le a mérőt a felhasználó vagy az általa megbízott kivitelező.

A locsolási vízmérő záróelem levételének díját itt találja.

b) Mérőcsere elvégzése és dokumentálása

A mérőcserét Mellékmérő csere dokumentum nyomtatványon kell rögzíteni, melyet a záróelem levételekor a munkatársaink átadnak. A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV) szolgáltatási területén a mérőcserét követően módosítani kell a közszolgáltatók és a felhasználó/elkülönített vízhasználó által korábban megkötött háromoldalú megállapodást.

c) Üzembe helyezés

A mérőcserét követően üzembe helyezés szükséges, mely során társaságunk munkatársa ellenőrzi, hogy a mérőcsere az érvényben lévő műszaki szabványok és előírások alapján történt-e meg. Abban az esetben, ha munkatársunk mindent megfelelőnek talál, felhelyezi a mérő műszakilag helyes felszerelését igazoló biztonsági záróelemet és dokumentálja az adatokat.

A mérő üzembe helyezését és a biztonsági záróelem felhelyezését külön kell igényelnia társaságunktól a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy online felületünkön, a kapcsolatfelvétel menüből indított üzeneten keresztül.

A vízmérők társaságunk által végzett üzembe helyezésének díját mérőnként, valamint szabálytalan kivitelezés vagy a megrendelő (ügyfél) hibájából meghiúsult üzembe helyezés esetén fizetendő díjat itt találja.

A sikeres üzembe helyezés feltételei:

3. Mérőcsere elvégzése Fővárosi Vízművek Zrt. által

A felhasználó kismérő (DN 15, DN 20 és DN 25 névleges átmérőjű mérő) esetén a Fővárosi Vízműveket is megbízhatja a mérő cseréjével. Ebben az esetben társaságunk egy kiszállás alkalmával elvégzi a záróelem levételét, a mérőcserét és az üzembe helyezést.

A mérőcsere a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán rendelhető meg.

A locsolási mellékmérő cseréjének díjait itt találja. A megrendelt, de a megrendelő (ügyfél) hibájából meghiúsult mérőcsere esetén fizetendő díjat ide kattintva tekintheti meg.

Társaságunk víztelenített rendszereken nem végez mérőcserét, ezért a fagyveszélyes időszakban (november 15. és március 15. között) a locsolási mérők cseréje szünetel.

4. A díjak kiszámlázása és a mérőcsere felvezetése a számlázási rendszerbe

A plombalevétel, az üzembe helyezés, és a mérőcsere díjáról kiállított számlát a munkavégzést követően küldjük ki a felhasználónak. Társaságunk a vonatkozó díjak befizetését követően a hiánytalanul kitöltött dokumentumok alapján átvezeti a mérőcserét a számlázási rendszerében az alábbiak szerint:

  • leszerelési mérőállásnak a záróelem eltávolításakor leolvasott mérőállást,
  • felszerelési mérőállásnak az új mérő felszerelésekor mutatott értéket tekintjük.

Az üzembe helyezés során a mérő előtti kötésre felhelyezett biztonsági záróelem sértetlen megőrzéséért és védelméért a felhasználó felel. Amennyiben a záróelem valamilyen oknál fogva mégis megsérül vagy elvész, a felhasználó köteles annak pótlását társaságunktól haladéktalanul megrendelni, valamint a pótlásának költségét fedezni. A záróelem pótlásának időpontját a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy online felületünkön, a kapcsolatfelvétel menüből indított üzeneten keresztül egyeztetheti.

* 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet