Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 69. § (1) bekezdése értelmében a nem lakossági felhasználónak a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésében foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetnie:

  • a közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,
  • a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás nem lakossági felhasználó által kezdeményezett bővítéséért,
  • a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paraméterinek) nem lakossági felhasználó által igényelt emelése esetében,
  • azz új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a bekötés a nem lakossági felhasználó által, nem továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja.

A nem lakossági felhasználó az adott felhasználási helyen a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésével a megvásárolt közműfejlesztési kvóta erejéig válik jogosulttá a szolgáltatás igénybevételére.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást nem kell fizetnie:

  • a központi költségvetési szerveknek és intézményeinek, a helyi önkormányzatoknak és azok költségvetési intézményeinek, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézményeknek,
  • a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfelejebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése esetén.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon víziközmű rendszer víziközmű-fejlesztési igényeivel összefüggésben – ide nem értve a felhasználó részére kiépítendő ivóvíz- vagy szennyvíz-bekötővezetéket – használható fel, amelyhez a hozzájárulás megfizetésére kötelezett felhasználási hely csatlakozik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a megállapított közműfejlesztési kvóták egyik víziközmű-szolgáltatási ágazatról a másikra (például ivóvízről szennyvízre) át nem válthatók.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 2018-ban érvényes nettó, ÁFA nélküli mértéke Ft/m3/nap-ban meghatározva itt tekinthető meg.

Nem lakossági felhasználók kérelme esetében, a lakáscélú beruházások víziközmű-fejlesztési hozzájárulásnak mértékét a következő vízigények figyelembevételével számítja ki a Szolgáltató:

Lakás alapterület (m2)

Vízigény m3/nap

0-39

0,3

40-59

0,3

60-99

0,45

100-

0,6

* Meglévő törzshálózat melletti ingatlan esetén. Ha törzshálózat-fejlesztés is van, abban az esetben 170 000 Ft.